Om oss│About us│Über uns│Chi siamo│Meistä

Uppsala Katedralsångare
Uppsala Katedralsångare

Uppsala katedralsångare är Uppsala domkyrkas yngsta och minsta kör. Den bildades 2008 och består av 16 medlemmar, alla med lång erfarenhet från Uppsalas rika körliv. Ambitionen med kören är att ta sig an och gestalta musik som inte framförs så ofta. Repertoaren sträcker sig från den äldsta musiken till nykomponerade kompositioner, då ofta direkt tillägnade kören.
Nuvarande dirigent är , tel 018-430 36 54, Domkyrkomusiken

Dirigent │ Medlemmar │ Samarbeten

UKEnglish
DeutschlandDeutsch
ItaliaItaliano
SuomiSuomeksi