Samarbeten

Uppsala katedralsångare samarbetar ofta med svenska tonsättare

Tonsättaren Mattias Sjöberg inriktar sig huvudsakligen på körmusik, inte minst sakral sådan. Han har den mänskliga rösten och frambärandet av texten i fokus, och har gjort flera beställningsverk åt Domkyrkomusiken i Uppsala, där han är aktiv som sångare.
Mattias Sjöberg

Mårten Jansson är sångpedagog, musikteori- och dirigeringslärare och dirigent i Uppsala. Hans produktion består nästan enbart av sakral musik, och ser det som ett uttryck för sin egen tro och sin uppskattning av och respekt för det tidlösa i texter som framburits i sekel efter sekel.
Mårten Jansson

Olle Johansson är förre Domkyrkoorganisten i Uppsala och grundaren av Uppsala katedralsångare. Han har skrivit olika typer och stilar av sakral körmusik, med och utan orgel, det mesta med ett väldigt klangfullt, milt modernistiskt tonspråk. Allt från försiktiga pianissimon till kraftfulla utbrott i både kör och orgel.
Olle Johanson