Uppsala Katedralsångare

Uppsala katedralsångare är Uppsala domkyrkas yngsta och minsta kör. Den bildades 2008 och består av 16 medlemmar, alla med lång erfarenhet från Uppsalas rika körliv. Ambitionen med kören är att ta sig an och gestalta musik som inte framförs så ofta. Repertoaren sträcker sig från den äldsta musiken till nykomponerade kompositioner, då ofta direkt tillägnade kören.

Ulric Andersson är utbildad kyrkomusiker, körpedagog, sångpedagog och operasångare. Han har sjungit de flesta stora rollerna som hjältetenor inom operalitteraturen, men också varit tenorsolist i de flesta större oratorierna. Han har även dirigerat flertalet av de sakrala verken för kör och orkester, som Bachs juloratorium, Verdis Requiem, Cherubinis Requiem, Mozarts Requiem och Händels Messias.

Utöver sin karriär som operasångare har han under längre tid varit verksam som körledare i Halmstad S:t Nicolai, undervisat i sång vid Musikhögskolan i Malmö, och varit utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen på Ersta Sköndal högskola.

Ulric Andersson, tel 018-430 36 54, Domkyrkomusiken

Scroll Up